Hop til indhold
Højesteret

Anke tilladt i sag om produktansvar 
01-11-2016 

Sag 199/2016
 

Beslutning truffet den 28. oktober 2016

 

Sag 199/2016

 

MAN Diesel & Turbo SE
og
MAN Diesel & Turbo
mod
J. Lauritzen A/S
og
Lauritzen Singapore Pte. Ldt.

 

Sag om produktansvar kunne ankes til Højesteret

Sagen angår, om MAN Diesel & Turbo SE og MAN Diesel & Turbo (MAN) er erstatningsansvarlige efter reglerne om produktansvar for skader opstået på motorerne på syv nybyggede gastankskibe, som J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen Singapore Pte. Ldt. (Lauritzen) har fået leveret af et koreansk værft, samt for driftstab mv. MAN har som underleverandører til værftet leveret motorerne og det heri indbyggede cylindersmøresystem, som Lauritzen har gjort gældende har forårsaget skaderne.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt og tillod anken.

  Læs hele beslutningen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk