Hop til indhold
Højesteret

Anke tilladt 
26-04-2017 

Sag 40/2017 og 41/2017
 

Beslutning truffet den 11. april 2017

 

Combino East ApS
mod
Vriesoord B.V.

og                 

Tryg Forsikring A/S
mod
Vriesoord B.V.

 

Sø- og Handelsrettens dom om værneting kunne ankes til Højesteret

Sagen angår et spørgsmål om værneting, der er blevet udskilt til særskilt forhandling og afgørelse i en sag anlagt af Tryg Forsikring A/S mod Combino East ApS og Vriesoord B.V. Ved dommen er sagen mod Vriesoord B.V. afvist som følge af manglende værneting her i landet.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt og tillod anken.

 Læs hele beslutningen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk