Hop til indhold
Højesteret

Anke tilladt 
09-02-2017 

Sag 249/2016
 

Beslutning truffet den 7. februar 2017

 

KODA
mod
FOF København

 

Sø- og Handelsrettens dom om KODA-afgift kunne ankes til Højesteret

Sagen angår, om FOF København skal betale afgift til KODA for anvendelse af musik på visse danse- og motionshold.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt og tillod anken.

 Læs hele beslutningen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk