Hop til indhold
Højesteret

Anke tilladt 
25-08-2017 

124/2017
 

Beslutning truffet den 25. august 2017

Sag 124/2017

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
mod
Forbrugerombudsmanden
og
Forbrugerombudsmanden som mandatar for A

 

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende firmapension kunne ankes til Højesteret

Sagen angår et spørgsmål om indgåelse, regulering og udbetaling ifølge en firmapensionsaftale tegnet for A, herunder om Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, har handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt og tillod anken.

 Læs hele beslutningen

 

Til top Sidst opdateret: 28-08-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk