Hop til indhold
Højesteret

Ankestyrelsens vurdering blev ikke tilsidesat i sag om erhvervsevnetab, og sag om varigt men blev ikke genoptaget 
10-02-2011 

Sag 36/2008

Dom afsagt den 10. februar 2011.

A
mod
Ankestyrelsen

Ankestyrelsens vurdering blev ikke tilsidesat i sag om erhvervsevnetab, og sag om varigt men blev ikke genoptaget

A havde som ung fået konstateret flere varige ryglidelser, som måtte forventes at udvikle sig over tid. I 1991 kom A ud for en arbejdsulykke, idet han fik et vrid i ryggen som følge af et for tungt løft, hvilket førte til en sygemelding pga. af rygsmerter. I starten af 1992 blev A opereret for diskosprolaps, men det tidsmæssige sammenfald mellem vriddet i ryggen og operationen for diskosprolaps var ifølge Retslægerådet tilfældigt.

Fra 1993 blev A endvidere behandlet for depression og alkoholmisbrug, der ifølge hans egen forklaring for landsretten hang sammen med en betalingsstandsning i det selskab, han dengang arbejdede for.

A blev i 1993 tilkendt erstatning for varigt men som følge af arbejdsulykken. Det varige men blev fastsat til 5 %.

Ankestyrelsen vurderede i 2005 As samlede erhvervsevnetab til 75 %, hvoraf de 15 % anses som en følge af arbejdsulykken Ankestyrelsen afslog at genoptage afgørelsen om varigt men.

A har anført, at hans erhvervsevnetab skal opgøres til 100 %, og at det hele skal henføres til arbejdsulykken i 1991. Vedrørende varigt men har A anført, at der er sket en forværring af hans tilstand, hvorfor afgørelsen skal genoptages, så mengraden i stedet kan fastsættes til 25 %.

Højesteret fandt det overvejende sandsynligt, at As erhvervsevnetab ikke alene skyldes arbejdsulykken, men også hans forudgående lidelser i ryggen. Højesteret fandt det endvidere overvejende sandsynligt, at As efterfølgende lidelser i form af depression og alkoholmisbrug ikke havde sammenhæng med arbejdsulykken. Der var herefter ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens vurdering af omfanget af erhvervsevnetabet som følge af arbejdsulykken.

For så vidt angår varigt men fandt Højesteret, at A ikke har bevist, at det er overvejende sandsynligt, at forværringens af hans helbredsmæssige forhold skyldes følger af arbejdsulykken. Betingelserne for genoptagelse var derfor ikke opfyldt.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 10-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk