Hop til indhold
Højesteret

Ankemeddelelse indgivet for sent 
12-01-2012 

Sag 293/2011

Kendelse afsagt den 10. januar 2012.

Anklagemyndigheden
mod
T

Ankefristens 14. dag faldt på en helligdag. Tiltaltes ankemeddelelse, som byretten modtog første hverdag efter helligdagen, var derfor indgivet for sent.

T blev ved byrettens dom af 7. april 2011 idømt en bøde på 1.500 kr. samt betinget frakendt retten til at føre motordrevet køretøj. Ankefristens 14. dag faldt herefter på Skærtorsdag den 21. april 2011. T ankede dommen ved brev af 19. april 2011 til byretten. Byretten stemplede den 26. april 2011, der var første hverdag efter påsken, modtagelsen af Ts ankemeddelelse og videresendte den samme dag til anklagemyndigheden.  

Landsretten udtalte bl.a., at T var til stede ved domsafsigelsen, hvor T blev vejledt om reglerne for anke. Den omstændighed, at ankefristen udløb på en helligdag, forlængede ikke ankefristen. Landsretten afviste herefter Ts anke som for sent indgivet.

Højesteret udtalte, at Retten i Horsens havde påført ankemeddelelsen stempel om, at den var modtaget den 26. april 2011. Højesteret lagde i overensstemmelse hermed til grund, at ankemeddelelsen var modtaget af byretten denne dag.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 12-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk