Hop til indhold
Højesteret

Anke iværksat én dag for sent blev ikke tilladt 
11-02-2016 

Sag 267/15 m.fl.
 

Kendelse afsagt den 10. februar 2016

 

Sag 267/2015

Cimber Sterling A/S under konkurs og
Cimber Air-Leasing A/S under konkurs
mod
Willis Lease Finance Corporation og
Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

og

Sag 268/2015

Nordic Aviation Capital A/S,
Standard Aero Limited,
Magellan Aviation Services Limited,
Regional One Ltd. og
Magellan Aircraft Services LLLP
mod
Cimber Sterling A/S under konkurs og
Cimber Air-Leasing A/S under konkurs

og

Sag 6/2016

Cimber Sterling A/S under konkurs og
Cimber Air-Leasing A/S under konkurs
mod
Willis Lease Finance Corporation og
Vector Aerospace Engine Services – Atlantic Inc.
 

Anke iværksat én dag for sent i en sag om ejendomsretten til nogle flymotorer blev ikke tilladt, da fristoverskridelsen skyldtes en advokatfejl

En række leasingselskaber var ved landsrettens dom af 19. juni 2015 blevet dømt til at anerkende, at de havde fortabt ejendomsretten til nogle flymotorer, som var blevet lagt i flyvemaskiner tilhørende et nu konkursramt luftfartsselskab.

Procesbevillingsnævnet gav den 16. november 2015 tilladelse til, at leasingselskaberne kunne anke landsrettens dom til Højesteret.

Ankestævningen blev modtaget i Højesteret én dag efter ankefristens udløb, hvilket skyldtes en fejlagtig notering og ekspeditionsfejl hos leasingselskabernes advokat.

Højesteret fastslog, at der uanset den korte overskridelse af ankefristen og sagens karakter ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at anken undtagelsesvis burde tillades.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk