Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
19-12-2018 

Sag BS-26013/2018
 

Kendelse afsagt den 18. december 2018

 

Camilla Kjems som ansvarshavende redaktør for Femina
mod
Interflora-Danmark

 

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettigheder til et registreret fællesmærke kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår navnlig, om brugen af fællesmærket (kollektivmærket) ”Sig det med blomster” i ugebladet Femina udgør en krænkelse af Interflora Danmark A/S’ og foreningen Interflora-Danmarks rettigheder.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk