Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
10-04-2018 

Sag 240/2017
 

Kendelse afsagt den 9. april 2018

 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Danske Bank A/S
mod
HK Post & Kommunikation som mandatar for A, B og C

 

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende retten til rådighedsløn kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om A, B og C er berettiget til rådighedsløn i tre år i forbindelse med deres opsigelse fra Danske Bank A/S.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk