Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
14-02-2018 

Sag 234/2017
 

Kendelse afsagt den 12. februar 2018

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
B

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende usaglig afskedigelse kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om afskedigelsen af A, efter at hun var udeblevet fra en sygefraværssamtale, var sagligt begrundet. I givet fald angår sagen endvidere et spørgsmål om fastsættelse af godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk