Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
20-02-2017 

Sag 11/2017
 

Kendelse afsagt den 17. februar 2017

 

Zurich Insurance Public Limited Company m.fl.
mod
Noreco Oil Denmark A/S (tidl. Altinex Oil Denmark A/S),
Noreco Petroleum Denmark A/S (tidl. Altinex Petroleum Denmark A/S),
DONG E&P A/S
og
DONG E&P (Siri) UK Limited (tidl. Siri (UK) Limited)

 

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringsforhold kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om Noreco Oil Denmark A/S, Noreco Petroleum Denmark A/S, DONG E&P A/S og DONG E&P (Siri) UK Limited er berettigede til udbetaling af en forsikringssum og i så fald i hvilket omfang fra Zurich Insurance Public Limited Company m.fl. i anledning af en skade, som i august 2009 blev konstateret på boreplatformen Siri i Nordsøen.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk