Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
07-02-2017 

Sag 1/2017
 

Kendelse afsagt den 3. februar 2017

 

Greyzone ApS
mod
Saxo Bank A/S

 

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende bankforhold kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om Saxo Bank A/S i henhold til aftalegrundlaget med deres kunde Greyzone ApS var berettiget til at foretage korrektion af afregningsprisen for seks handler, som selskabet havde foretaget i valutakrydset EUR/CHR. Vurderingen angår nærmere, om den situation, hvor Den Schweiziske Nationalbank den 15. januar 2015 uvarslet fjernede fastkurspolitikken for schweizerfranc over for euro, indebar, at der forelå sådanne særlige markedsforhold, at korrektionen var berettiget.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk