Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
08-12-2016 

Sag 216/2016
 

Kendelse afsagt den 6. december 2016

 

DONG Energy A/S
mod
Konkurrencerådet

 

Dom i konkurrenceretlig sag kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om Elsam A/S (nu DONG Energy A/S) har overtrådt konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102 ved at have misbrugt en dominerende stilling i perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006 på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark til at opnå urimeligt høje priser. (Elsam III-sagen)

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk