Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
12-09-2019 

Sag BS-24763/2019
 

Kendelse afsagt den 11. september 2019

 

HK Danmark som mandatar for A
mod
Dansk Industri som mandatar for B A/S

 

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår navnlig, om B berettiget kunne opsige A med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, herunder om søndage, helligdage og andre arbejdsfri dage skulle indgå i opgørelsen af A’s sygedage i et tilfælde, hvor A var fuldtidssygemeldt.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk