Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
01-12-2017 

Sag 204/2017
 

Kendelse afsagt den 29. november 2017

 

EG Nordic A/S
mod
Frandsen Lighting A/S

 

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettighederne til en kuglependel kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om EG Nordic A/S ved sin produktion og markedsføring af en ”Nice”-kuglependel med en diameter på 18 cm har krænket Frandsen Lighting A/S’ rettigheder til en Ball-kuglependel med samme diameter.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk