Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
18-11-2014 

Sag 214/2014
 

Beslutning truffet den 14. november 2014

 

Orifarm A/S
mod
Merck Canada Inc.
Merck Sharp & Dohme B.V.
MSD Danmark ApS

 

Sag om parallelimport af lægemidler fra Polen kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS kunne mod­sætte sig, at Orifarm A/S parallelimporterede lægemidlet Sin­gulair til Danmark fra Polen. Parterne var bl.a. uenige om betydningen af en særlig ordning, der var indført i forbindelse med udvidelsen af EU med 10 nye medlemsstater i 2004.

Højesteret fastslog, at sagen vedrørte prin­ci­pielle spørgsmål om fortolkning af en række EU-retlige regler om patentbeskyttelse af lægemidler, og at sagens udfald måtte antages at kunne få generel betydning for ret­sanvendel­sen og retsudviklingen på det patentretlige om­råde i både Danmark og EU.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele afgørelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk