Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
01-09-2014 

Sag 132/2014
 

Beslutning afsagt den 27. august 2014

 

DJØF som mandatar for A
mod
Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Alm. Brand Bank A/S

 

Sag om beregning af bonus kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, i hvilket omfang A havde ret til bonus for 2009 og 2010 i henhold til to bonusordninger, som A var omfattet af som led i sit ansættelsesfor­hold i Alm. Brand Bank A/S. Parterne var navnlig uenige om grundlaget for bonusberegningen, herunder hvilke udgifter Alm. Brand Bank A/S var berettiget til at fratrække ved beregningen af As bonus.

Højesteret fastslog, at sagen vedrørte et principielt spørgsmål om aftalefortolkning og -udfyldning i lyset af almindelige regnskabs­mæssige principper og funktionærlovens § 17 a, og at sagens udfald måtte antages at kunne få mere generel betydning for retsanvendelsen og retudviklingen for så vidt angår aftaler om bonus og andre incitamentsordninger, også henset til at sagen var udvalgt som en prøvesag.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 

Læs hele beslutningen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk