Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
23-08-2016 

Sag 134/2016
 

Beslutning truffet den 22. august 2016

 

Dako Denmark A/S
mod
Pharmadanmark som mandatar for A

 

Sø- og Handelsrettens dom i en sag om anvendelsesområdet for funktionærlovens § 17 a, stk. 1, kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, hvorvidt en bonusaftale mellem Dako Denmark A/S og A var omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, således at A var berettiget til en i forhold til regnskabsåret forholdsmæssigt beregnet bonus. 

Højesteret fastslog, at sagen bl.a. rejser et princi­pielt spørgsmål om fastholdelsesordninger i forhold til funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, herunder om rækkevidden af Højesterets dom af 30. januar 2012 (UfR 2012 s. 1315), og at sagens udfald må antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på det ansæt­telses- og arbejdsret­lige område.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele beslutningen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk