Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
08-02-2016 

Sag 262/2015
 

Beslutning truffet den 5. februar 2016

 

Benedikte Utzon
mod
Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen

 

Sø- og Handelsrettens dom i en sag om retten til erhvervsmæssig brug af eget navn kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om samtlige navne- og varemærkerettigheder til brugen af ”Benedikte Utzon” i 2012 blev overdraget fra konkursboet efter designvirksomheden Benedikte Utzon A/S til Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen, og i givet fald, om designeren Benedikte Utzons efterfølgende brug af sit navn i erhvervsmæssig sammenhæng krænkede Topbrands varemærkerettigheder. 

Højesteret fandt, at sagen bl.a. rejser et principielt spørgsmål om retten til at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1, og de tilsvarende bestemmelser i varemærkedirektivet og varemærkeforordningen, og at sagens udfald må antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på varemærkeområdet.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele beslutningen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk