Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
08-02-2016 

Sag 12/2016

 

Beslutning truffet den 5. februar 2016

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Lønmodtagernes Garantifond

 

Sø- og Handelsrettens dom i en sag om ret til udbetaling af værdien af feriefridage fra Lønmodtagernes Garantifond kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond – efter at As arbejdsgiver var erklæret konkurs – havde været berettiget til ikke at udbetale værdien af fem uafviklede feriefridage til A, idet feriefridagene blev anset for afholdt i As fritstillingsperiode.

Højesteret fastslog, at sagen bl.a. rejser et principielt spørgsmål om behandlingen af feriefri­dage i en konkurssituation, og at sagens udfald må antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på det ansættelses- og arbejdsretlige område. 

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele beslutningen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk