Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
26-06-2015 

Sag 98/2015
 

Beslutning truffet den 25. juni 2015

 

Ikast-Brande Kommune
mod
Ingeniørforeningen IDA som mandatar for A

 

Sag om forskelsbehandling på grund af handicap kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om Ikast-Brande Kommunes afskedigelse af A var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Højesteret fastslog, at sagen rejste et principielt spørgsmål om rækkevidden af arbejdsgiverens forpligtelser til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i form af nedsættelse af arbejdstiden. Sagens udfald måtte endvidere antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på det ansættelsesretlige område.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 

 Læs hele afgørelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk