Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
22-05-2015 

Sag 90/2015
 

Beslutning truffet den 20. maj 2015

 

HK Danmark som mandatar for A
mod
LabVikar ApS

 

Sag om ligebehandling af vikarer kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om A i forbindelse med sin ansættelse som vikar var blevet aflønnet i strid med vikarlovens ligebehandlingsprincip, og om hun som følge heraf havde krav på yderligere løn, pension og feriegodtgørelse samt godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsprincippet.

Højesteret fastslog, at sagen vedrørte et princi­pielt spørgsmål om fortolkning af vikarlovens ligebehandlingsprincip, og at sagens udfald måtte antages at kunne få generel betydning for vikarers ansættelsesretlige stilling.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele retsbogen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk