Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
06-06-2014 

Sag 76/2014
 

Beslutning truffet den 3. juni 2014

 

HK Danmark som mandatar for A
mod
Bibliotheca A/S

 

Sag om fortolkning af ferieloven kunne ankes til Højesteret.

Sagen angik, om A havde ret til feriegodtgørelse i forbindelse med, at hun blev opsagt fra en stilling som indkøbsassistent i Bibliotheca A/S. Et centralt spørgsmål var, om parterne allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse kunne aftale en fravigelse af ferielovens udgangspunkt om, at arbejdsgiveren ikke kan kræve, at lønmodtageren holder sin hovedferie i opsigelsesperioden.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt, og tillod anken.

 

Læs hele beslutningen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk