Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
24-03-2015 

Sag 23/2015
 

Beslutning truffet den 16. marts 2015

 

3F som mandatar for A
mod
Dansk Industri som mandatar for ISS Facility Services A/S
og
Claus Tingstrøm A/S

 

Sag om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med leverandørskifte kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om opsigelsen af kantinemedarbejderen A i forbindelse med et leverandørskifte var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven. Parterne var navnlig uenige om, hvorvidt ISS Facility Ser­vices A/S’ overtagelse af kantinedriften hos KPMG var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Sø- og Handelsretten var kommet til, at forholdet ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Højesteret fastslog, at sagen rejste et princi­pielt spørgsmål om anvendelse af virksomhedsoverdragel­sesloven i forbindelse med udlicite­ring af kantinedrift, herunder om betydningen af, at den nye leverandør over­tager driften på en ny adresse, hvor der er indrettet et nyt køkken til brug for driften, og hvor denne skal ske efter et ændret koncept. Sagens udfald måtte endvidere antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på områ­det for udlicitering af bl.a. kantinedrift.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele beslutningen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk