Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
20-08-2015 

Sag 154/2015
 

Beslutning truffet den 18. august 2015

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Statoil Fuel & Retail A/S

 

Sag om forskelsbehandling på grund af alder kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om et overenskomstvilkår om aflønning af unge under 25 år, der følger en SU berettiget uddannelse, og som højest beskæftiges 15 timer om ugen, var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Højesteret fastslog, at sagen rejste et principielt spørgsmål om muligheden for at opretholde gældende aldersgrænser i kollektive aftaler og overenskomster. Sagens udfald måtte endvidere antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på det ansættelses- og arbejdsretlige område. 

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele afgørelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk