Hop til indhold
Højesteret

Anke afvist i færøsk sag 
22-06-2012 

Sag 153/2012

Dom afsagt den 19. juni 2012

Tvøroyrar Kommuna
mod
Strandfaraskip Landsins

Landsretsdom i en færøsk sag kunne kun ankes til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

Der var tidligere afsagt dom i sagen i 1. instans af Retten på Færøerne og i 2. instans af Østre Landsret.

Efter den færøske retsplejelov kan domme, der er afsagt af landsretten som 2. instans vedrørende sager, der i den øvrige del af riget vil høre under behandling ved landsret som 1. instans, ankes til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Tvøroyrar Kommuna ønskede med henvisning til denne bestemmelse at anke dommen til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Højesteret afviste anken. Højesteret fastslog derved, at dommen afsagt af Østre Landsret i 2. instans, kun kunne ankes til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Efter de gældende bestemmelser om retternes kompetence ville sagen i den øvrige del af riget høre under behandling ved byretten i 1. instans, og der kunne ikke lægges vægt på bestemmelsen i den danske retsplejelov om henvisning af principielle sager til behandling ved landsret.

 Læs hele dommen. 

Til top Sidst opdateret: 22-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk