Hop til indhold
Højesteret

Anke af Grønlands Landsrets dom 
19-04-2012 

Sag 213/2011 m.fl.

Kendelse afsagt 19. april 2012.

Sagerne 213, 216, 264, 296 og 309/2011

Lars-Emil Johansen,
Nikolaj Ludvigsen,
Jørn Holding,
Isak Vahl,
Adam Dahl,
Anders Brøns,
Jess G. Berthelsen,
Ole Hansen og
Grønlands Revisionskontor A/S
mod
Grønlands Selvstyre (tidligere Grønlands Hjemmestyre) for Puisi A/S under konkurs
og
Grønlands Selvstyre (tidligere Grønlands Hjemmestyre)

Dom afsagt af Grønlands Landsret i 1. instans kunne ankes til Østre Landsret

Grønlands Landsret afsagde i februar 2011 dom i 1. instans i to sager, der var anlagt, før den nugældende retsplejelov for Grønland trådte i kraft 1. januar 2010.  

Efter den tidligere retsplejelov for Grønland kunne sager under visse betingelser behandles af Grønlands Landsret i 1. instans, og domme afsagt af Grønland Landsret i 1. instans kunne ankes til Østre Landsret. Efter den gældende retsplejelov for Grønland, er adgangen til at henvise sager til behandling ved Grønlands Landsret i 1. instans erstattet af en adgang til at henvise visse sager til behandling ved Retten i Grønland. Grønlands Landsret behandler herefter udelukkende ankesager, og domme afsagt af Grønlands Landsret kan ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Højesteret fastslog, at Grønlands Landsrets dom i 1. instans kan ankes til Østre Landsret efter reglerne i den tidligere retsplejelov for Grønland. Højesteret udtalte, at reglerne om retternes kompetence i den tidligere retsplejelov finder anvendelse på sager, der er anlagt før den gældende retsplejelovs ikrafttræden.  

Østre Landsret var nået til samme resultat

Læs hele kendelsen.

Til top Sidst opdateret: 19-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk