Hop til indhold
Højesteret

Anholdelse var lovlig 
18-06-2013 

Sag 52/2013
  

 

Dom afsagt den 18. juni 2013.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Anholdelse var påkrævet for at sikre sigtedes foreløbige tilstedeværelse for at få afklaret hans stilling til politiets sigtelse og få nærmere oplysninger om en lægeerklæring, som han påberåbte sig    

 

T blev under kørsel i en personbil standset af politiet og sigtet for at have ført bilen uden at anvende sikkerhedssele. I forbindelse med sigtelsen kørte situationen lidt op og efter 20 minutter blev T anholdt samt taget med på stationen med henblik på bl.a. at fået afklaret sagen, herunder oplysninger om, at T i henhold til en ikke medbragt lægeerklæring var fritaget for køre med sele. I forbindelse med anholdelsen gjorde T modstand, hvorved førersædet i politibilen blev skubbet skævt. Efter ca. 2 ½ time blev T løsladt.

 

Højesterets flertal fandt, at anholdelsen var lovlig, og herunder påkrævet for at sikre Ts foreløbige tilstedeværelse for at få afklaret hans stilling til sigtelsen og få nærmere oplysninger om den lægeerklæring, som han påberåbte sig. Flertallet lagde også vægt på, at T havde bopæl i Tyskland, hvorfor det måtte forventes at være usikkert, om disse oplysninger kunne fås på anden måde. Som følge heraf var T ikke berettiget til at yde modstand mod anholdelsen og blev derfor også dømt for hærværk på politibilen. 

 

Højesterets mindretal fandt, at det forhold, at politiet ønskede at få afklaret Ts stilling til sigtelsen og få nærmere oplysninger om lægeerklæringen, ikke kunne begrunde anholdelsen og fandt derfor, at anholdelsen var ulovlig. Mindretallet fandt endvidere, at beskadigelsen af politibilen havde en sådan sammenhæng med hans modstand mod den ulovlige anholdelse, at de stemte for at frifinde T for hærværk.

 

Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.       

 

Landsretten var kommet til samme resultat som Højesterets flertal.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk