Hop til indhold
Højesteret

Ændring af bodelingsaftale 
21-10-2011 

Sag 310/2009

Dom afsagt den 21. oktober 2011.

M
mod
H

Bodelingsaftale med skævdeling til fordel for manden blev ændret, idet den var urimelig for hustruen.

M og H, som indgik ægteskab i 1983, ophævede samlivet i september 2002. I november 2002 indgik de en aftale om bodeling med skævdeling til fordel for M, der bl.a. fik udlagt anparterne i et holdingselskab i en virksomhed, der blev drevet af ham. H fik bl.a. udlagt den ejendom, der havde været deres fælles bopæl.

I august 2005 anlagde H sag mod M med påstand om betaling af godt 5,7 mio. kr., idet værdien af en fabriksejendom, som M ejede personligt, ikke var medtaget i bodelingsaftalen, og idet hun mente, at værdien af holdingselskabet var sat for lavt. Parterne var tillige uenige om opgørelsen af M’s udskudte/latente skat. M anførte bl.a., at H havde mistet adgangen til at anfægte bodelingen på grund af passivitet.   

Det blev lagt til grund, at der i bodelingsaftalen, der var udarbejdet af M og dennes rådgivere, skete en væsentlig grad af skævdeling til fordel for M, at M’s fabriksejendom ikke var medtaget i aftalen, og at M’s holdingselskab var vurderet væsentligt lavere end den reelle værdi. H fik ikke professionel rådgivning i forbindelse med aftalens indgåelse, og at hun  havde heller ikke tilstrækkelige oplysninger og forudsætninger for at kunne vurdere de foretagne værdiansættelser og overskue konsekvenserne af den indgåede aftale. Betingelserne i ægteskabslovens § 58 for at ændre bodelingsaftalen var derfor opfyldt. Højesteret lagde endvidere til grund, at H først i efteråret 2004 blev klar over den væsentlige formuefordel, som bodelingsaftalen medførte for M, og Højesteret tiltrådte på den baggrund, at H ikke ved passivitet havde fortabt retten til at anfægte aftalen.

Højesteret tiltrådte endvidere, at der efter korrektion af værdien vedrørende holdingselskabet og tillæg af værdien af fabriksejendommen bestod et yderligere boslodskrav for H. Kravet blev skønsmæssigt i overensstemmelse med landsrettens vurdering fastsat til 4 mio., idet H havde været indstillet på en vis skævdeling til fordel for M.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 21-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk