Hop til indhold
Højesteret

Andelshavere blev ikke lejere ved andelsboligforenings konkurs 
19-09-2017 

Sag 270/2016
 

Dom afsagt den 19. september 2017

 

A og B
mod
C under konkurs

 

Der var ikke grundlag for at fastslå, at to andelshavere overgik til at være lejere som følge af andelsboligforeningen C’s konkurs.

Sagen angik, hvorvidt andelsboligforeningen C’s konkurs havde medført, at to andelshavere, A og B, var overgået til at være lejere i medfør af andelsboligforeningslovens § 4. Efter denne bestemmelse har andelshavere ret til at fortsætte som lejere, når ejendommen erhverves af en ny ejer.

Højesteret udtalte, at andelsboligforeningens konkurs alene indebar, at foreningens ret til at råde over ejendommen overgik til kurator, men at foreningen stadig havde ejendomsretten til ejendommen. Ejendommen blev derfor ikke erhvervet af en ny ejer i forbindelse med konkursen, og A og B overgik derfor ikke til at være lejere ved konkursen.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk