Hop til indhold
Højesteret

Andelsbolig var prissat for højt 
07-03-2019 

Sag BS-15214/2018
 

Dom afsagt den 7. marts 2019

 

A
og
B

mod

C
og
C under konkurs

 

Valuarvurderingen blev tilsidesat og kunne ikke danne grundlag for prisfastsættelsen

Sagen angik, om køberne af en andelsbolig havde betalt overpris for en andelsbolig, fordi ejendommens værdi var ansat for højt af en valuar. Valuarvurdering var foretaget kort tid efter andelsboligforeningens køb af ejendommen.

Højesteret fandt, at der må være en formodning for, at den aftalte pris mellem uafhængige parter stemmer med den faktiske handelsværdi omkring overdragelsestidspunktet. Da valuarens vurdering afveg væsentligt fra denne pris, og da valuaren ikke havde begrundet afvigelsen, fandt Højesteret, at vurderingen ikke kunne danne grundlag for prisfastsættelsen af andelsboligen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk