Hop til indhold
Højesteret

Andelsboligforening kunne ikke fradrage udgifter til jordarbejder i grundværdi 
22-11-2013 

Sag 184/2012
 

Dom afsagt den 22. november 2013

 

Odense Andelsboligforening Afd. 27, Hyldestenten
mod
Skatteministeriet

 

Jordarbejder medførte ikke en stigning i værdien af en grund i ubebygget stand, og andelsboligforening kunne derfor ikke fradrage udgifter til jordarbejder i grundværdien

I forbindelse med opførelsen af beboelsesejendomme afholdt Odense Andelsboligforening Afd. 27, Hyldestenten, udgifter til jordarbejde, som andelsboligforeningen ønskede at fradrage i grundværdien. Højesteret fastslog på baggrund af et syn og skøn, at de omhandlede jordarbejder ikke havde medført en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand, og at andelsboligforeningen derfor ikke var berettiget til at fradrage udgifterne vedrørende jordarbejderne.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk