Hop til indhold
Højesteret

Andelsboligforening ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse 
10-10-2013 

Sag 350/2011
 

Dom afsagt den 10. oktober 2013

 

Den almennyttige Andelsboligforening VIBO, afd. 105
mod
Skatteministeriet

 

Andelsboligforening var ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand vedrørende 1. instans behandling af vurderingssag

En andelsboligforening havde påklaget Vurderingsankenævnets afgørelse om afslag på genoptagelse af en sag til Landsskatteretten. Sagen drejede sig om fradrag for grundforbedringer. Landsskatteretten gav andelsboligforeningen medhold i påstanden om genoptagelse.

Andelsboligforeningen anmodede efterfølgende SKAT om godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand, der vedrørte den efterfølgende 1. instans behandling af vurderingssagen ved Skattecenter Korsør. Højesteret fastslog, at andelsboligforeningen hverken efter skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, nr. 1, eller skattemyndighedernes praksis var berettiget til omkostningsgodtgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk