Hop til indhold
Højesteret

Andelsboligforening – konkurs 
29-09-2015 

Sag 116/2014
 

Dom afsagt den 29. september 2015

 

 

Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs
mod
A m.fl.

 

Andelsboligforenings beslutning om at ophæve en tidligere vedtaget forhøjelse af boligafgiften var ikke ugyldig eller omstødelig

Andelsboligforeningen Klostergaarden (ABK) besluttede på en ekstraordinær generalforsamling at ophæve en tidligere vedtaget forhøjelse af boligafgiften. Sagen angik, om denne beslutning, der var blevet truffet på et tidspunkt, hvor det stod klart, at ABK som følge af beslutningen ville gå konkurs, var ugyldig eller omstødelig.

En andelsboligforenings beslutning om at fastsætte boligafgiften til et niveau, der ikke er tilstrækkeligt til at dække foreningens udgifter, er som udgangspunkt ikke ugyldig, og Nordea havde ikke påvist omstændigheder, der gav grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Beslutningen om at ophæve den tidligere vedtagelse om forhøjelse af boligafgiften og dermed fastholde boligafgiften på det hidtidige niveau var heller ikke omstødelig efter konkurslovens § 64, idet den savnede de egenskaber, der er karakteristisk for gaver. Under de foreliggende omstændigheder var der heller ikke tale om en utilbørlig disposition, som kunne omstødes efter konkurslovens § 74.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk