Hop til indhold
Højesteret

Andelsbolig – afslag i købesum 
06-11-2014 

Sag 131/2013
 

Dom afsagt den 6. november 2014

 

A
mod
B

 

Afslag i købesum for andelsbolig – principper for opgørelse   

B fik etableret nyt badeværelse i sin andelsbolig, som hun efterfølgende solgte til A. I købesummen indgik bl.a. udgiften til etablering af badeværelse som forbedring. Det viste sig imidlertid, at badeværelset var mangelfuldt.  

A og B var enige om, at A som følge af manglerne ved badeværelset havde krav på et afslag i købesummen. Sagen angik principperne for opgørelse af afslaget, herunder om afslag for mangler ved forbedringer kan overstige det be­løb, en køber af en andelsbolig har betalt for forbedrin­gerne.

Højesteret fastslog, at det som udgangspunkt må bero på almindelige køberetlige principper, om køberen af en andelsbolig har krav på et afslag i købesummen, og at afslag foretages i den samlede købesum. Afslaget blev i sagen fastsat til 27.000 kr.   

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk