Hop til indhold
Højesteret

Aldersgraduerede pensionsbidrag var lovlige 
12-11-2015 

Sag 1/2015
 

Dom afsagt den 12. november 2015

 

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Experian A/S

Biintervenient til støtte for Experian A/S: Beskæftigelsesministeriet

 

Pensionsordning med aldersgraduerede pensionsbidrag var ikke i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination  

Sagen angik, om Experian A/S’ aldersgraduerede pensionsindbetalinger var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination i forskelsbehandlingslovens § 2, eller om den var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 6 a. Størrelsen af både medarbejderens egne og arbejdsgiverens pensionsbidrag afhang af den enkelte medarbejders alder. Jo højere alder, jo højere pensionsbidrag.

Sagen havde i forbindelse med landsrettens behandling været forelagt EU-Domstolen.

Højesteret fastslog, at Experian A/S’ pensionsordning var egnet til at opfylde legitime formål, og at den på en systematisk og konsekvent måde forfulgte de legitime formål. Ordningen gik heller ikke videre end nødvendigt for at realisere de forfulgte mål. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk