Hop til indhold
Højesteret

Aldersdiskrimination 
12-03-2015 

Sag 180/2014
 

Dom afsagt den 12. marts 2015

 

Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet),
SAS Danmark A/S,
SAS Norge AS og
SAS Sverige AB
mod
Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for
A, B, C og D

 

Godtgørelse for aldersdiskrimination ved afskedigelse fastsat til 6 måneders løn 

Sagen angik spørgsmålet om godtgørelse til fire piloter, som SAS havde afskediget i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Afskedigelserne blev gennemført som følge af arbejdsmangel og var et led i en større nedskæringsrunde. Udvælgelsen af de piloter, der skulle opsiges, skete efter en såkaldt senioritetsliste, som i henhold til overenskomsten mellem SAS og Dansk Pilotforening skulle anvendes ved bl.a. afskedigelser. Højesteret fastslog, at godtgørelsen skulle fastsættes til 6 måneders løn.

Landsretten var nået til et andet resultat. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk