Hop til indhold
Højesteret

Aktietilbagegangsaftale 
28-04-2014 

162/12
 

Dom afsagt den 28. april 2014

A og B ApS

mod

C A/S

 

Købesummen for aktier ejet af bortvist direktørs holdingsselskab

A havde gennem sit holdingselskab, B ApS, erhvervet aktier i C A/S, som indgik i koncern med det selskab, hvor A var ansat som direktør. A blev opsagt og fritstillet den 21. januar 2008, og der blev i den forbindelse indgået en aktietilbagegangsaftale, hvorefter C A/S erhvervede B ApS’ aktier til den købesum, som fandt anvendelse, når A var en ”good leaver”. Efter at købesummen for aktierne var betalt til B ApS, blev A den 26. marts 2008 bortvist på grundlag af viden, som A’s arbejdsgiver i mellemtiden havde opnået. C A/S fandt, at det herefter kun var forpligtet til at betale den købesum for aktierne, som fandt anvendelse, når A var en ”bad leaver”.

Henset til den endelige og bindende kendelse i en voldgiftssag, som A havde iværksat mod sin tidligere arbejdsgiver i overensstemmelse med voldgiftsbestemmelsen i hans direktørkontrakt, lagde Højesteret til grund, at arbejdsgiverens bortvisning af A var berettiget som følge af hans grove misligholdelse af sit ansættelsesforhold og tilsidesættelsen af forpligtelser efter direktørkontrakten. C A/S var derfor kun forpligtet til at betale den købesum for aktierne, som fandt anvendelse, når A var en ”bad leaver”. A og B ApS blev dømt til solidarisk at tilbagebetale differencen mellem ”good leaver” og ”bad leaver” købesummen til C A/S.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk