Hop til indhold
Højesteret

Aktieavance ved udrejse 
27-11-2014 

Sag 148/2013
 

Dom afsagt den 27. november 2014


Lasse Veith Lager
mod
Skatteministeriet

 
Spørgsmål om hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningsloven ved udrejse til Schweiz

Lasse Veith Lager udrejste i 2003 til Schweiz. I forbindelse hermed blev der opgjort fraflytterskat på hans anparter i selskabet Triangle Holding ApS, og han fik henstand med betaling heraf. Selskabet blev likvideret i 2009, og Lasse Veith Lager opgjorde på dette tidspunkt avancen ved afståelse af anparterne med fradrag af et hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens § 47. SKAT traf afgørelse om, at Lasse Veith Lager ikke kunne opnå hovedaktionærnedslag ved beregningen efter § 39 A i aktieavancebeskatningsloven.

Højesteret kom frem til, at den endelige opgørelse af aktieavancebeskatningen sker ved fraflytningen til udlandet. Det er på dette tidspunkt, et hovedaktionærnedslag kan opnås. Aktieavancebeskatningslovens § 39 A regulerer efterfølgende betaling af det beløb, der er givet henstand med, og der er ikke grundlag for at antage, at § 47 om hovedaktionærnedslag finder anvendelse i den forbindelse.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen


 Læs landsrettens dom

Til top Sidst opdateret: 27-11-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk