Hop til indhold
Højesteret

Agentvirksomhed uden betydning 
09-01-2014 

Sag 233/2013
  

 

Dom afsagt den 9. januar 2014

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Agentvirksomhed uden betydning for den strafferetlige bedømmelse af kurer

I sagen havde de amerikanske narkotikamyndigheder iværksat en agentaktion rettet mod hovedmanden A, der omfattede en vå­benleverance som betaling for kokain.

Hovedspørgsmålet var, om den amerikanske agent­aktion rettet mod A og den danske agentaktion rettet mod A’s kurer T, skulle have betydning for den strafferetlige bedømmelse af T’s forbrydelse, der bestod i som kurer at transportere våben fra Sverige til Danmark.       

Højesteret fastslog, at hverken den amerikanske eller den danske agent­aktion havde bevirket en forøgelse af omfanget eller grovheden af T’s forbrydelse og derfor ikke kunne medføre, at der skulle ske frifindelse af T, eller at der skulle ske strafbortfald eller formildelse af den forskyldte straf.

Højesteret fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at ændre den af landsretten fastsatte straf på 3 års fængsel, og at T skulle udvises med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk