Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
27-10-2014 

Sag 186/2014
 

Kendelse afsagt den 22. oktober 2014

 

Lionheart Project Logistics Inc.
mod
Nordana A/S

 

Sag om indgåelse af transportaftale kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, om Lionheart Project Logistics Inc. og Nordana A/S havde indgået en bindende aftale om søtransport fra Thailand til Tyrkiet, og om Lionheart Project Logistics Inc. i givet fald havde misligholdt denne aftale og pådraget sig et erstatningsansvar over for Nordana A/S.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt, og afviste anken.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk