Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af sag som følge af advokats udeblivelse 
24-10-2014 

Sag 86/2014

Kendelse afsagt den 24. oktober 2014

A m.fl.
mod
Forsvarsministeriet

Biintervenient til støtte for A m.fl.: International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

Afvisning af sag var berettiget, da udeblivelsen måtte anses som udtryk for et bevidst valg

Sagerne var anlagt af 23 irakere mod Forsvarsministeriet med påstand om bl.a. tortgodtgørelse i anledning af de danske styrkers adfærd i forbindelse med en militæroperation i 2004 under Irak-krigen.

Spørgsmålet for Højesteret var, om landsrettens afvisning af sagerne på grund af sagsøgernes udeblivelse fra et forberedende retsmøde var berettiget.

De 23 sagsøgere havde søgt om fri proces til sagen, men havde fået afslag herpå. Efter afslaget fortsatte sagsøgernes advokat med at korrespondere i sagerne, herunder om fastsættelse af en dato for et forberedende retsmøde.

To dage inden retsmødet meddelte advokaten, at sagsøgerne ikke kunne møde til retsmødet.

Advokaten svarede ikke udtrykkeligt på landsrettens forespørgsel om, hvorvidt han var udtrådt af retssagerne.

Hverken advokaten eller sagsøgerne selv mødte til det forberedende retsmøde, og landsretten afviste herefter sagerne med henvisning til udeblivelsen.

På baggrund af advokatens kommunikation med landsretten forud for retsmødet lagde Højesteret til grund, at advokaten ikke var udtrådt af sagerne, og at han således fortsat repræsenterede klienterne, da han udeblev fra retsmødet.

Højesteret fastslog, at advokatens udeblivelse fra retsmødet ikke kunne anses som lovligt forfald eller i øvrigt undskyldelig, men måtte anses som udtryk for et bevidst valg. Der var derfor ikke grundlag for at undlade afvisning af sagerne.

Da advokaten stadig var advokat for sagsøgerne på tidspunktet for retsmødets afholdelse, var der endvidere ikke grundlag for at meddele sagsøgerne advokatpålæg og beskikke advokat for dem.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afvisning af sagerne.

 Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-10-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk