Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af sag på grund af voldgiftsklausul 
23-05-2013 

Sag 362/2012 og 366/2012
 

Dom afsagt den 23. maj 2013.

 

Flemming Sørensen
og
Finn Jensen
mod
Finansiel Stabilitet A/S

 

Erstatningssager mod to tidligere bankansatte skulle afvises fra de almindelige domstole som følge af voldgiftsklausul i fratrædelsesaftalerne

 

En sag om erstatningsansvar, som var anlagt af Finansiel Stabilitet A/S mod to tidligere ansatte i ebh bank a/s, skulle afvises, da der var indgået aftale om voldgiftsbehandling af kravet. De to underdirektører havde i forbindelse med deres fratræden indgået fratrædelsesaftaler med ledelsen i den daværende ebh bank a/s, og denne aftale indeholdt bl.a. en voldgiftsklausul. Efterfølgende blev banken overtaget af et datterselskab til det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet, da banken kom i økonomiske vanskeligheder.

 Højesteret udtalte, at voldgiftsklausulen i fratrædelsesaftalerne efter ordlyden omfattede den erstatningssag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt. Underdirektørernes påstande om afvisning blev derfor taget til følge, idet der ikke ud fra forudsætningssynspunkter var grundlag for at nå til et andet resultat.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Sagerne blev behandlet sammen med 360-361/2012, 363-365/2012 og 367-369/2012.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk