Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af kæresag, der var iværksat for sent 
16-12-2016 

Sag 269/2016
 

Kendelse afsagt den 15. december 2016   

 

A
mod
B

 

En kæresag blev afvist, da kære var iværksat én dag for sent, og da der ikke var grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen

Landsretten havde ved kendelse afvist et kæremål i en fogedsag, idet A ikke havde betalt kæreafgift inden for den frist, som fogedretten havde meddelt A.

Ved brev af 20. september 2016 meddelte Procesbevillingsnævnet tilladelse til, at A kunne kære landsrettens kendelse til Højesteret. Procesbevillingsnævnet sendte brevet med kæretilladelsen til As e-boks. Det fremgik af brevet, at A skulle indlevere kæreskrift inden 4 uger fra meddelelsen af kæretilladelsen.

Kæreskriftet blev modtaget én dag efter kærefristens udløb. Højesteret afviste kæremålet, idet det var iværksat for sent, og idet der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at kære undtagelsesvis burde tillades.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk