Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af kære af Tinglysningsrettens afgørelse 
18-12-2012 

Sag 299/2012
 

Kendelse afsagt den 14. december 2012

 

 

Ejerforeningen Rytterparken m.fl.
mod
Tinglysningsretten

 

 

Afvisning af kære af Tinglysningsrettens afgørelse på grund af overskridelse af kærefrist

 

Ved brev modtaget i Tinglysningsretten den 2. april 2012 kærede Ejerforeningen Rytterparken m.fl. Tinglysningsrettens afgørelse af 2. februar 2012 om tinglysning af en servitut på en række ejerlejligheder tilhørende de kærende. Anmelderen havde modtaget besked om tinglysningen, den dag tinglysningen blev foretaget. 

 

Højesteret fandt, at efter tinglysningslovens § 36 regnes kærefristen på 2 uger fra ”den dag, da afgørelsen er meddelt vedkommende”. ”Vedkommende” må forstås som anmelderen af det dokument, som er begæret tinglyst. Da kæreskriftet først var modtaget af Tinglysnings­retten den 2. april 2012, var kæremålet iværksat for sent. Højesteret fandt endvidere, at der ikke var grundlag for undtagelsesvis at tillade kære efter kærefristens udløb.

 

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens kendelse.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk