Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
19-06-2014 

Sag 85/2014
 

Kendelse afsagt den 17. juni 2014

 

Monjasa A/S
mod
SK Shipping Co. Ltd.

 

Sag om erstatning for fejlslagen olieleverance kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, om Monjasa A/S var erstatningsansvarlig over for SK Shipping Co. Ltd. som følge af, at en olieleverance til et skib ud for Vestafrikas kyst ikke blev gennemført, fordi SK Shippings skib blev afvist af modtageren af olieleverancen.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

 Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt, og afviste anken.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk