Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
20-08-2015 

Sag 157/2015
 

Kendelse afsagt den 18. august 2015

 

Anders Nielsen & Co. A/S
mod
1) DISA Industries A/S
2) Indemnity Insurance Company of North America
og mod
3) Vanguard Logistics Denmark/Vanguard Logistics Services
4) Maritime Transport & Agencies ApS

 

Sag om ansvar for skade på en støbemaskine kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, hvem der bar ansvaret for en skade på en støbemaskine, der i forbindel­se med en vejtransport ramte undersiden af en motorvejsbro, samt hvordan en eventuel erstatning skulle udmåles.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt, og afviste anken.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk