Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
09-06-2016 

Sag 80/2016
 

Kendelse afsagt den 7. juni 2016

 

 

Henrik Lehm
og
57 Nord I/S
mod
Gramrode Møbelfabrik A/S

 

Sag om rettigheder til møbelprodukter kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, om Henrik Lehm og Gramrode Møbelfabrik A/S havde indgået en endelig, uopsigelig samarbejdsaftale (royaltyaftale) om produktion og salg en række møbler. Der var også spørgsmål om, hvorvidt Henrik Lehm og 57 Nord I/S ved sin produktion og salg af SPIKE-stolen havde krænket Gramrodes rettigheder til STICK-stolen. 

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt, og afviste anken.

 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk