Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
26-06-2015 

Sag 108/2015
 

Kendelse afsagt den 25. juni 2015.

 

Danerka Group ApS
mod
2B Scandinavia ApS

Sag om krænkelse af rettigheder til møbelprodukter kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, om 2B Scandinavia ApS kunne forbyde Danerka Group ApS at producere, markedsføre og sælge en række møbelprodukter, og om Danerka Group ApS skulle betale erstatning for krænkelse af 2B Scandinavia ApS’ ret til at udnytte de pågældende produkter.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt, og afviste anken.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk