Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
29-10-2015 

Sag 188/2015
 

Kendelse afsagt den 29. oktober 2015


FlowCon International ApS
mod
Frese A/S


Sag om krænkelse af et patent på reguleringsventil kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, om FlowCon International ApS ved salg og markedsføring af en ventil til regulering af vandtryk krænkede Frese A/S’ patentrettigheder.

Højesteret fastslog, at fastlæggelsen heraf i første række beroede på en konkret vurdering af patentkravene suppleret med den vejled­ning til forståelse af disse, der kunne hentes fra beskrivelsen. Betingelserne for anke til Højesteret var derfor ikke opfyldt.


  Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 30-10-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk